SUSan Booster®

Poboljšati probavljivost hrane

Koristi proizvoda

Odlična konverzija hrane
Niski gubitci tjelesne težine
Niži troškovi hrane
Visoka težina pri odbiću
Visok dnevni prirast
Visok udio mesa
Više mlijeka
Poboljšan protok stajnjaka

SUSan Booster® - poboljšava probavljivost hrane kao i iskorištavanje stočne hrane

Djelovanje SUSan Booster®

za uzgoj prasadi & tov svinja

 • veći dnevni prirast
 • bolje iskorištavanje stočne hrane
 • visok udio mesnatosti
 • manji troškovi hrane uštedom skupih proteinskih krmiva

za rasplodne krmače & sisajuću prasad

 • povećanje proizvodnje mlijeka
 • manji gubitak tjelesne težine tokom dojenja
 • velik dnevni prirast kod sisajuće prasadi
 • poboljšana težina prasadi prilikom odbića 
1

Karakteristike proizvoda

 • SUSan Booster® poboljšava probavljivost  hrane kod krmača, prasadi i tovnih svinja.
 • SUSan Booster® potpomaže probavni sistem svinja
 • SUSan Booster® oslobađa hranjive materije stočne hrane koje su inače nedostupne svinjama („efekt kaveza“).
 • SUSan Booster® povećava probavljivost hranjivih materija hrane

Djelovanje SUSan Booster®

 • potpomaže probavni sistem
 • oslobađa hranjive materije hrane
 • povećava probavljivost hranjivih materija
Može se koristiti u sledećim životnim i proizvodnim fazama:

Prasad

Faza odbića
Faza uzgoja

Tovne svinje

Početak tova
Završetak tova

Nazimnice

Faza uzgoja 1
Faza uzgoja 2

Rasplodne krmače

Priprema poroda
Period između dvije suprasnosti
Period dojenja
Period gravidnosti

Primjena

SUSan Booster® umiješati u količini od 1 kg na tonu gotove smjese za krmače, prasad i tovne svinje

Sano garancija kvaliteta

 • Kvalitetni sastojci
 • Sigurnost proizvoda
 • Zaštita i održavanje životne sredine
 • Transparentni kvalitet

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas-za dugoročno zdrave i snažne životinje.