6

Uspješan Sano poslovni partner

Sano zastupnički program

Koncept stručnog savjetovanja

kompetentno savjetovanje i analiza

Do profitabilnog uzgoja žitarica - kap po kap

Poljoprivrednici

Naša stručnost za budućnost poljoprivrede

B2B Portal

Proizvodi za svinje

Zdrav rast uz Sano

Sano je velika evropska marka mineralnih komponenti, mliječnih zamjenica i specijaliteta za savremenu ishranu životinja.Jedinstveni Sano koncept ishrane kombinuje iskustvo i stručnost poljoprivrednika, stručnih savjetnika i veterinara u području ishrane životinja te vas vodi korak po korak do zdravog rasta.

Otkrijte naše proizvode za zdrav rast

Direktan kontakt sa nama

Sano-Savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293
Ulica XVI krajiške motorizovane brigade br. 50-Maglajani
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina

Najbolji put za zajednički razvoj