Metode učenja

Blended Learning kao inovativna prednost

Ovdje se radi o integrisanom konceptu učenja koji optimalno koristi mogućnosti interneta u kombinaciji sa klasičnim metodama i medijima učenja. Našim učesnicima omogućavamo učenje, komunikaciju, informisanje i upravljanje znanjem, nezavisno od mjesta i vremena, u kombinaciji sa razmjenom iskustva, igranjem uloge i ličnim susretima u klasičnom treningu tokom nastave.

Sve mjere obuke i usavršavanja kombinuju samostalno učenje sa treningom, seminarima, individualnim mentorstvom i podučavanjem.

Direktan kontakt sa nama

Sano-Savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293
Ulica XVI krajiške motorizovane brigade br. 50-Maglajani
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina