Veterinari

SanoVet – Iz prakse za praksu

Ako se bavite veterinarstvom razmislite da li Vam je interesantno proširiti Vašu djelatnost sa proizvodima i uslugama iz područja ishrane životinja.

Kao stručnjak dobro znate na koje sve načine je ishrana povezana sa zdravljem ili fiziološkim funkcijama kao što je proizvodnja i reprodukcija. Prisjetimo se samo povezanosti ishrane sa plodnošću – sa rezultatima umjetnog osjemenjivanja.

Sa veterinarima smo razvili ekskluzivnu liniju proizvoda Sano Veterinarstvo. Ona objedinjuje iskustvo i stručno znanje veterinara, savjetnika za ishranu životinja i poljoprivrednika,i to na sledećim područjima ishrane i proizvodnje životinje:

  • uzgoj (optimalan rast i proizvodnja)
  • rana laktacija (metabolička oboljenja, reprodukcija i visoka proizvodnja)
  • telad (rast, profilaksa-bolesti, optimizacija probave)
  • kolostrum (obogaćivanje kolostruma ekstrahiranim i monoglobulinima)

Profitirajte od prilagođenih programa ishrane uz veterinarsku preventivu čija je djelotvornost praktično dokazana u Sano Agrar institutu.

 

Direktan kontakt sa nama

Sano savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293