Kooperacija

Kako bi stalno raspolagali aktuelnim stanjem u nauci i istraživanju Sano akademija sarađuje sa Sano Agrar Institutom kao i sa Ineda evropskim institutom za profitabilnu proizvodnju mlijeka.

Iz prakse u praksu prenose se iskustva Sano Agrar instituta akademiji i tamo se uključuju u cjelokupne koncepte obuke i usavršavanja, u obuke i druga brojna stručna događanja. Iz tog transfera znanja i razmjene iskustva nastaju brojne nove perspektive, ideje i rješenja za svako gazdinstvo.

Iz saradnje sa Ineda institutom, rezultira vrijedna razmjena iskustava sa poljoprivrednim naučnicima i veterinarima, što se takođe odražava u ponudama Sano akademije – Ineda, na primjer, kompaniji Sano omogućava kontakt sa renomiranim profesorima na univerzitetima i institutima u Nemačkoj, Evropi i SAD-u. Na povezanosti ova dva instituta i na praktičnom iskustvu iz preko 20 Sano zemalja širom svijeta temelji se jedinstvena prednost kompanije Sano na području znanja.

Direktan kontakt sa nama

Suzana Topić
Voditelj Sano Akademije
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293
Maglajani bb
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina