Stručno savjetovanje

Osposobljavanje za Sano savjetnike

Sano od svog osnivanja prati jasnu strategiju, znajući da je preko 80% svih oboljenja kod goveda i svinja uzrokovano pogrešnom ishranom, što za posljedicu ima smanjenu produktivnost i finansijske gubitke. Mi u kompaniji Sano želimo to da promjenimo prema našoj filozofiji: Životinje hraniti zdravo i profitabilno. Provjerenim Sano savjetodavnim konceptom ovu namjeru uspješno sprovodimo u praksi.

Naši stručni savjetnici - specijalisti nude svojim kupcima individualna rješenja na područjima proizvodnje, ishrane životinja, tehnike kao i savremenog menadžmenta.

Šta Vas očekuje kao kandidata za zaposlenje u Sano?

  • Specijalistička obuka za Sano stručnog savjetnika (m/ž) na Sano akademiji
  • Podrška prilikom početka rada putem ličnog mentora
  • Službeno vozilo kao i atraktivan model plate
  • Dugoročna prespektiva i sigurno radno mjesto
  • Raznovrsni zadaci i visok stepen samostalnosti

Uslovi:

  • Uspješno završena studija poljoprivrednog ili veterinarskog fakulteta
  • Aktivna i izuzetno komunikativna ličnost
  • Posvećenost poslu
  • Način rada orijentisan na uspjeh, iznad prosječna motivacija i angažman

Direktan kontakt sa nama

Sano savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293

Kako bi stalno raspolagali aktuelnim stanjem u nauci i istraživanju Sano akademija sarađuje sa Sano Agrar Institutom kao i sa Ineda evropskim institutom za profitabilnu proizvodnju mlijeka.Iz prakse u praksu prenose se iskustva Sano

Obuka na Sano akademiji za sertifikovanog stručnog savjetnika na području ishrane goveda i svinja traje 9 mjeseci. Moduli obuke (nastava na Sano akademiji, kao i obuka na radnom mjestu u pojedinoj regiji) se nadopunjuju korak po korak i uključuju

Postizanje ciljeva opisanih u odjeljku „O nama“ podrazumjevaju visoku stručnost i posvećenost poslu: taj posao je više od posla – to je poziv, misija i preduzetnički poduhvat."Sano, zajedno sa saradnicima u svim Sano