Koncept stručnog savjetovanja

Profitirajte i Vi uz Sano koncepta stručnog savjetovanja

Kompetentno savjetovanje i analiza

Jedinstven Sano koncept stručnog savjetovanja objedinjuje iskustvo i stručno znanje ali i mnogo više od toga: ovaj koncept predstavlja cjelovit pristup koji obuhvata sve elemente proizvodnje mlijeka koji svaki pojedinačno ali Sano koceptom objedinjeni osiguravaju profit u proizvodnji. Naglašavamo da profitabilna proizvodnja ne znači uvijek i najveća proizvodnja. Profitabilnost zavisi o ličnim aktivnostima na svakoj farmi, koje se utvrđuju u svakom pojedinom slučaju.

U 7 koraka do zdravog rasta

Na početku poljoprivrednik, sa Sano stručnim savjetnikom za ishranu životinja, određuje ciljeve za gazdinstvo.Prilikom dalje analize poboljšanja produktivnosti, Sano stručni savjetnik za ishranu životinja, bilježi sadašnje stanje na područjima držanja, ishrane, reprodukcije i zdravlja životinja. Sano stručni savjetnik za ishranu životinja vrjednuje sve informacije i izrađuje prilagođenu, ciljanu i cjelovitu strategiju za gazdinstvo i ishranu životinja. Sano stručni sajvetnik za ishranu životinja prezentuje izrađen plan mjera i optimalnu koja uključuje sve navedene elemente proizvodnje, saciljem postizanja profitabilnog poslovanja.

Direktan kontakt sa nama

Sano-Savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293
Ulica XVI krajiške motorizovane brigade br. 50-Maglajani
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina