Obuka za stručnog savjetnika

Jedinstvena obuka

Obuka na Sano akademiji za sertifikovanog stručnog savjetnika na području ishrane goveda i svinja traje 9 mjeseci. Moduli obuke (nastava na Sano akademiji, kao i obuka na radnom mjestu u pojedinoj regiji) se nadopunjuju korak po korak i uključuju podučavanje naučnih stručnih tema kao i potrebnih kompetencija na područjima savjetovanja i prodaje, retorike i prezentacije kao i savremenog upravljanja odnosima sa kupcima.

Obuku na radnom mjestu sprovodi iskusan Sano stručni savjetnik i trener. Obuka u trajanju od 9 mjeseci završava se ispitom na akademiji sa diplomom.

Sano na Sano akademiji nudi brojne mogućnost usavršavanja i dodatne kvalifikacije, npr. za konsultanta - specijalistu, za voditelja u prodaji, kao i za mentora.

Direktan kontakt sa nama

Sano-Savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293
Ulica XVI krajiške motorizovane brigade br. 50-Maglajani
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina