3

Zastupništvo

Profitirajte uz Sano

Koncept stručnog savjetovanja

kompetentno savjetovanje i analiza

Sano Agro Institut

Istraživanje i razvoj usmjereno na budućnost

O Nama - Savremena ishrana životinja

Rješenja za savremenu proizvodnju životinja

Sano nudi efikasne koncepte za profitabilnu proizvodnju.

Šta znači savremeno, šta znači efikasno, a šta profitabilno?
U većini zemelja svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini, stočarstvo se pretvara iz tradicionalne proizvodnje u modernu industrijsku granu, koja treba osigurati sirovinu za prehrambenu industriju prema zahtjevima savremenog potrošača. Ove dvije industrijske grane imaju za cilj da zadovolje prehrambene potrebe savremenih potrošača. Nova naučna i tehnološka dostignuća omogućavaju da se te prehrambene potrebe zadovoljavaju prema najvišim standardima i uz povoljniju cjenu, jer je jedan od osnovnih ciljeva modernog čovječanstva da kvalitetna hrana bude dostupna svim ljudima.

Kada se kaže da je stočarstvo industrijska grana, ne misli se samo na velika industrijska postrojenja sa hiljadama životinja. Naprotiv, industrijska proizvodnja hrane može se sprovoditi i na manjim porodičnim gazdinstvima, ali uz dva uslova:

  1. Da proizvod bude standardizovan, kako bi mogao biti upotrebljiv u standardizovanim procesima prehrambene industrije
  2. Da proizvod bude proizveden uz niske troškove, kako bi imao konkurentnu cjenu.

Ostvarenje ovih ciljevaje cilj i smisao saradnje naprednih proizvođača sa Sano, a što se postiže primjenom jedinstvenog Sano proizvodnog koncepta.

Provjerite zašto većina naprednih proizvođača već 40 godina koristi Sano koncept.

Direktan kontakt sa nama

Sano-Savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293
Ulica XVI krajiške motorizovane brigade br. 50-Maglajani
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina

Kompetentno savjetovanje i analiza Jedinstven Sano koncept stručnog savjetovanja objedinjuje iskustvo i stručno znanje ali i mnogo više od toga: ovaj koncept predstavlja cjelovit pristup koji obuhvata sve elemente proizvodnje mlijeka koji 

Sano stoji iza kvaliteta na svakom nivou stvaranja nove vrijednosti. Naš cilj je poboljšanje procesa za zdrav rast preduzeća – našeg kupca. Na putu prema tom cilju koračamo dosljedno pomoću dokazanih i inovativnih rješenja. Naš

Sano Agrar Institut.  Osnova kvaliteta i uspješnosti je inovacija - iz prakse u praksuSano Agrar Institut je institut za istraživanje i razvoj koji sprovodi ispitivanje novih proizvoda i proizvodnih rješenja za Sano grupu koja se