Gdje teorija susreće praksu

Edukacija farmera i veterinara

Radi sistematskog prenošenja znanja i vještina koje su potrebne modernom farmeru za profitabilnu proizvodnju, Sano je osnovao posebnu Sano akademiju. Sano akademija nudi savremene seminare i efikasne praktične kurseve sa sledećim temama:

  • optimalna ishrana životinja i strategija ishrane
  • stočarstvo i zdravlje životinja
  • upravljanje gazdinstvom orjentisanim na budućnost
  • savremen menadžment stada
  • troškovno optimizivan obrok

Cilj Sano akademije je prenijeti aktuelno stanje u nauci i istraživanjima, kako bi bili pripremljeni za profesionalnu svakodnevicu.

Direktan kontakt sa nama

Suzana Topić
Voditelj Sano Akademije
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293
Maglajani bb
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina