Vaš poslodavac

U kompaniji Sano čovjek je u središtu pažnje. Vi ste Sano. Svojim saradnicima nudimo mogućnost da svoje zadatke individualno i lično prilagode svojim željama i talentima. Svako može sam odrediti svoje usmjerenje.
Šta Vas još očekuje u kompaniji Sano? 

Porodična kompanija Sano 
Mi smo porodična kompanija koja djeluje na međunarodnom tržištu i novim članovima porodice želimo dobrodošlicu. Želimo sa Vama razvijati kolegijalni odnos.

Uspješni u timu 
Lični mentor Vas prati tokom početka rada u kompaniji Sano i pomaže savjetom i djelom. Tako se brzo možete uvesti u posao i profitirati od znanja svog mentora.
 

Prednost znanja 
Naša politika je da u Sano akademiji razvijamo vlastite kvalifikacione programe. Tako uvek dobijate prilagođena usavršavanja i individualni podsticaj.
 

Sigurna budućnost
Sa godišnjim rastom od 20% Sano je u potpunosti zdrava kompanija koja ima stalnu potrebu za novim saradnicima i nudi dugoročna i stabilna radna mjesta.
 

Mogućnosti za karijeru 
Našim saradnicima prenosimo odgovorne zadatke. Zbog rasta kompanije moguće je brzo napredovanje na profesionalne i menadžerske pozicije. 

Ugodna radna atmosfera 
Savremena poslovna zgrada, kao i ugođaj rada na terenu – gdje se neprestano stvara nešto novo – daje ugođaj profesionalnog zadovoljstva i ličnog ispunjenja.

Direktan kontakt sa nama

Sano-Savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293
Ulica XVI krajiške motorizovane brigade br. 50-Maglajani
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina

Obuka na Sano akademiji za sertifikovanog stručnog savjetnika na području ishrane goveda i svinja traje 9 mjeseci. Moduli obuke (nastava na Sano akademiji, kao i obuka na radnom mjestu u pojedinoj regiji) se nadopunjuju korak po korak i uključuju

Radi sistematskog prenošenja znanja i vještina koje su potrebne modernom farmeru za profitabilnu proizvodnju, Sano je osnovao posebnu Sano akademiju. Sano akademija nudi savremene seminare i efikasne praktične kurseve sa sledećim temama:optimalna

Ovdje se radi o integrisanom konceptu učenja koji optimalno koristi mogućnosti interneta u kombinaciji sa klasičnim metodama i medijima učenja. Našim učesnicima omogućavamo učenje, komunikaciju, informisanje i upravljanje znanjem, nezavisno od