Certifikati

Visokodjelotvorni proizvodi i koncepti ishrane životinja

Sano stoji iza kvaliteta na svakom nivou stvaranja nove vrijednosti.

 

Naš cilj je poboljšanje procesa za zdrav rast preduzeća – našeg kupca. Na putu prema tom cilju koračamo dosljedno pomoću dokazanih i inovativnih rješenja. Naš strukturiran portfolio proizvoda već više od 40 godina dokazuje svoju primenljivost u praksi.Premiksi, protamino proizvodi, mliječne zamjenice, dopunska stočna hrana, specijalna stočna hrana i sredstva za siliranje odlikuju sa visoko efikasnim sastojcima. Ugrađeni su u naučno utemeljene koncepte ishrane životinja. Osim toga, nudimo brojne dodatne proizvode i usluge za ishranu stoke koji su se dokazali u praksi kao i profesionalno vođenje poljoprivrednih gazdinstava.

Visokovrijedne sirovine – Svi Sano proizvodi za ishranu životinja temelje se na visokovrijednim sastojcima kako bi životinje dobijale upravo one hranljive materije koje su im potrebne za zdravlje i visoku produktivnost. Ekološka neškodljivost i održivost stalno se provjeravaju i optimizuju.

Najsavremenija tehnika proizvodnje – Naša se proizvodnja u potpunosti kompjuterski kontroliše uz stalno usklađivanje ciljanog i stvarnog stanja. U sklopu kontinuiranog vrednovanja, saradnici u proizvodnji, osiguravaju to da samo besprijekorna roba napušta proizvodnju i stiže do krajnjeg kupca.

Najviši standardi sigurnosti  proizvoda – Sigurnost stvara povjerenje. Zbog toga ona kod nas ima najviši prioritet. Postavljamo najviše standarde sigurnosti na radu za naše saradnike, kako u procesu nabavke za proizvodnju i skladištenje naših proizvoda, tako i u isporuci našim kupcima.

Interno i eksterno kontrolisan kvalitet  – Na svakoj proizvodnoj lokaciji nalaze se posebni saradnici odgovorni za osiguravanje kvaliteta naše stočne hrane. Dobrovoljno sertifikovanje, od strane mnogih nezavisnih organizacija potvrđuje naš zahtjev za kvalitetom.

Interni i eksterni kontrolori potvrđuju kompaniji Sano najviši kvalitet na svakom nivou stvaranja nove vrijednosti, koja se ogleda u svim sertifikatima koji su značajni u ovoj proizvodnoj grani.

Direktan kontakt sa nama

Sano-Savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293
Ulica XVI krajiške motorizovane brigade br. 50-Maglajani
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina