Impressum

Izdavač:

Sano - Savremena ishrana životinja d.o.o.
Sjedište firme: Maglajani bb, 78250 Laktaši
Telefon: +387 (0)51 582 - 050
Telefax: +387 (0)51 580 - 293
E-Mail: sano@sanobih.com

 

 

 

Sano - savremena ishrana životinja d.o.o..

Svi tekstovi i ostali sadržaj ne mogu se upotrijebiti, djelomično niti potpuno, bez pisanog pristanka Sano - Savremena ishrana životinja d.o.o. Svi registrovani nazivi korišteni na ovoj stranici vlasništvo su navedenog preduzeća.

 

Obavjest o odgovornosti:

Unatoč pažljivoj kontroli sadržaja, ne odgovaramo za sadržaj vanjskih poveznica. Urednici tih stranica odgovorni su za njihov sadržaj