Zdrav rast

Preduzeća za proizvodnju mesa ili mlijeka

Postizanje ciljeva opisanih u odjeljku „O nama“ podrazumjevaju visoku stručnost i posvećenost poslu: taj posao je više od posla – to je poziv, misija i preduzetnički poduhvat.

"Sano, zajedno sa saradnicima u svim Sano preduzećima i zemljama, ima globalnu odgovornost da svaki dan širom svijeta u značajnoj mjeri doprinosi razvoju ishrane, zdravlja i dobrobiti životinja, a za dobrobit prirode i čovjeka.“

Moderni proizvođači (farmeri) moraju biti uspješni poslovni ljudi – preduzetnici.

Pretpostavka svakog uspješnog preduzetnika je da njegovo preduzeće stalno raste, da kontinuirano povećava proizvodnju  a sa time i zaradu sa ciljem da se akumulira kapital. 

Uspješna preduzeća rastu zdravo – znači ne kao nepromišljene i visoko-rizične investicije. Rast mora biti zdrav – na bazi zdrave vlastite supstance, koja je posledica efikasnog poslovanja na temelju visoke produktivnosti, niskih troškova i finansijske stabilnosti.

Budući da je Sano izrastao do današnjih dimenzija upravo na modelu zdravog rasta, Sano nudi razvoj takvog model poslovnog rasta, kroz primjenu svojih proizvoda i usluga – kao cjeloviti poslovni koncept.

 

 

 

Direktan kontakt sa nama

Sano-Savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293
Ulica XVI krajiške motorizovane brigade br. 50-Maglajani
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina