Istorija kompanije

Korporativni razvoj

Luftaufnahme Grafenwald

Priča kompanije Sano počinje 1976. godine osnivanjem preduzeća Sano-Milch u Grafenwaldu u  Bavarskoj. Osnovna djelatnost preduzeća Sano-Milch je bila distribucija mliječnih zamjenica, kasnije su premiski i protamino koncept dopunili proizvodni program. Počeci djelovanja kompanije bili su jednostavni i skromni.

Kamen temeljac za vlastiti proizvodni pogon osnivači su postavili 1979. godine izgradnjom prvog skladišnog prostora u Grafenwaldu. Već je tada bio utemeljen visok zahtjev kompanije Sano za kvalitetom. Tako su 1981. godine odlučili da izgrade vlastitu proizvodnju. Osnivači preduzeća bili su supružnici Bernhard i Edeltraud Waldinger. Sano je ubrzo, na temelju izuzetnog kvaliteta i tehnoloških inovativnosti svojih proizvoda postao važan faktor na tržištu Njemačke.

Od Donje Bavarske u Europu

1990. godine počinje osvajanje tržišta srednje i istočne Evrope. 1999. godine je Sano izgradio drugu proizvodnu lokaciju u Poljskoj. 2003. godine krenuo je talas međunarodne ekspanzije: Iste godine izgrađen je treći proizvodni pogon u Popovači (Hrvatska) i poslovni i skladišni prostori u Aleksandrovcu (Bosna i Hercegovina). Dvije godine kasnije, 2005. godine Sano otvara proizvodnju u Novom Sadu (Srbija). Peti proizvodni pogon se 2005. godine osniva u Csemu u Mađarskoj. Sa Sano Agrar Institutom u Poljskoj, kompanija je 2009. godine izgradila vlastiti institut za istraživanje i razvoj.

Tokom više od 40 godina istorije, Sano je izrastao iz regionalnog ponuđača u svjetski brend za efikasnu ishranu i proizvodnju životinja. 2009. godine otvara se u Kini prva fabrika izvan Europe. Slijedi osnivanje preduzeća i fabrika, Ekvador (2011. god.), u Meksiku (2012. god.), u Južnoj Africi (2013. god.) i zatim u Čileu i Gruziji (2015. god.).

Sa osam proizvodnih pogona, u 35 vlastitih preduzeća i sa više od 700 saradnika širom svijeta, Sano želi zdravo hraniti životinje, a time i čovjeka. 

Sano Unternehmensgeschichte Zeitstrahl

Direktan kontakt sa nama

Sano-Savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293
Ulica XVI krajiške motorizovane brigade br. 50-Maglajani
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina