Razvoj osoblja

Zagarantovan napredak u preduzeću kroz postepeno napredovanje

Sano akademija garantuje kvalitetnu obuku Sano saradnika i osigurava stalno usavršavanje.

Nudimo brojne obuke na područjima profesije i menadžmenta, npr:

  • Konsultant specijalista i Stručni područni vođa: Uspješni savjetnici, sa temeljnim poljoprivrednim znanjem imaju mogućnost da pohađaju dodatnu kvalifikaciju za stručnjaka na odabranim ključnim područjima kao što su: profitabilna proizvodnja mlijeka, zdravlje papaka itd. Zatim, raspolažu velikim znanjem na područjima ekonomike preduzeća, optimizicije obroka kao individualnoj izradi zahtjevnih koncepata ishrane životinja.
  • Program mentorstva: Sano program mentorstva nudi konsultantima – specijalistima izvanredne mogućnosti proširenja vlastitih znanja na područjima mentorstva i podučavanja. Kao partner u učenju, prate stručne savjetnike i konsultante – specijaliste do uspjeha, a i program mentorstva može da koristiti kao odskočna daska za profesionalnu i menadžersku karijeru.
  • Program menadžment treninga: Uspješnim savjetnicima nudimo mogućnost ciljanog daljeg razvoja u smjeru prodajnog menadžmenta. Na temelju analize potencijala i kompetencija u prilagođen program razvoja ulaze svi značajni aspekti rukovodeće pozicije. Prilikom uspješnog preuzimanja vlastitog prodajnog područja sa rukovodećom odgovornosti podučavaju se sadržaji uspješnog vođenja područja, pridobijanje saradnika i vođenje kao i kontrola prodaje.
  • Usavršavanje za vođu obuke: Iskusni Sano savjetnici mogu pohađati usavršavanje za vođu obuke. Tehnike prezentacije i retoričke sposobnosti na visokom nivou podučavaju između ostalog renomirani spoljni predavači kao npr.: Anita Hermann-Ruess i partner Kaltenbach Training i dr.
  • Redovni nacionalni i međunarodni susreti akademije garantuju visok nivo obuke i usavršavanja izvan svih nacionalnih granica. 

Direktan kontakt sa nama

Direktan kontakt s nama
Sano-Savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293
Maglajani bb
78250 laktaši
Bosna i Hercegovina