Protamino Premium Forte® Mais

Najbrži mogući tov

 • Osigurava zaštitu protiv probavnih problema i gubitaka
 • Povećava dnevni prirast
 • Poboljšava konzumaciju i iskoristivost hrane
 • Garantuje dobar zdravstveni status
 • Osigurava optimalan udio mesa
 • Jača konstituciju tijela i papke
1

Karakteristike proizvoda

 • Optimalna kombinacija aminokiselina, lizina, metionina i treonina u cilju uklanjanja viška bjelančevina u obroku i optimalnog iskorištavanja hrane
 • Vitamin E podupire izgradnju mišića i jača srčani mišić
 • Fitaza za poboljšanje iskorištenosti fosfora, kalcija, aminokiselina i mikroelemenata iz hrane i redukciju alkalnog viška u hrani, kao i poboljšanje kvalitet gnojiva
 • Visokokvalitetna kombinacija vitamina i biološki aktivnih materija povećava otpornost i potpomaže plodnost

Primjena

Davati tovnim svinjama u količini do 20% dnevnog obroka. Za više informacija o najprimjerenijoj primjeni, obratite se Vašem Sano stručnom savjetniku.

Sano garancija kvaliteta

 • Kvalitetni sastojci
 • Sigurnost proizvoda
 • Zaštita i održavanje životne sredine
 • Transparentni kvalitet

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas-za dugoročno zdrave i snažne životinje.