Cellusan70®

Prirodni koncentrat sirovih vlakana

Koristi proizvoda

Najbolja plodnost
Odlična konverzija hrane
Zdrave rasplodne krmače
Visoka težina prasadi pri prodaji
Lakši porodi
Više mlijeka
Dosta prasadi

Svinjama su u svim životnim i proizvodnim fazama potrebna sirova vlakna, da bi ostale zdrave i sposobne, samo se količine razlikuju.
Naprimjer, suprasna krmača treba 7% sirovih vlakana u obroku da bi bila sita i da bi potpomoglo probavu. Dojilje trebaju oko 4% sirovih vlakana u hrani da bi se izbjegao zatvor. Kod prasadi je potrebno 3-4 % sirovih vlakana u hrani da bi se izbjegla pojava proljeva.
Ali, nije važna samo količina sirovih vlakana, već i njegov kvalitet!

 

1

Karakteristike proizvoda

Cellusan 70® se sastoji iz prirodnih, specijalnih vlakana drveta, tzv. lignoceluloze. Cellusan 70®  sadrži vrlo visok udio sirovih vlakana, 70%, zbog čega su količine hrane koja se miješa u obrok sa Cellusan70® male, jer je potreba za količinom sirovih vlakana zadovoljena.

 • Cellusan70® sadrži 70% sirovih vlakana – za razliku od pšeničnih posija koje sadrže samo 11%. To znači: 1% Cellusan70®  u obroku može zameniti 5% mekinja

 • Suprasne krmače koje konzumiraju Cellusan70® su site. Site krmače su mirnije i manje je pobačaja.

 • Nasuprot suhim rezancima, Cellusan70®  je u osnovnoj hrani neutralne ph vrijednosti (sadrži mnogo kalcija), što dovodi do manje MMA oboljenja

 • Cellusan70® sprečava zatvor i olakšava prašenje, što donosi više živorođene prasadi po krmači godišnje

 • Cellusan70® širi probavni trakt suprasnih krmača, kako bi mogle unijeti mnogo hrane za vrijeme laktacije, kako bi imale dovoljno mlijeka.

 • Cellusan70® podstiče unos vode kod dojilja (za 20% više) i time povećava mliječnost

 • Cellusan70® smanjuje količinu zaraznih klica u crijevu i smanjuje proljev kod prasadi i nastanak MMA kod krmača.

 • Cellusan70® poboljšava konverziju hrane koju konzumira prasad i na taj način smanjuje troškove hrane.

 • Cellusan70® je potpuno slobodan od mikotoksina, čime potpomaže zdravlje životinja. To znači više dobiti uz manje troškove veterinara i troškove zbog loših rezultata.

 

Važno: svinjama stalno nudite svježu vodu u dovoljnoj količini

Može se koristiti u sledećim životnim i proizvodnim fazama:

Nazimnice

Faza uzgoja 2

Rasplodne krmače

Priprema poroda
Period između dvije suprasnosti
Period dojenja
Period gravidnosti

Primjena

Cellusan70® sa sledećim sadržajem umješati u odgovarajuću krmnu smjesu: 

 • Suprasne krmače:               3%
 • Krmače u laktaciji:           1%
 • Priprema za porod:       2%
 • Nazimice:                       2%
 • Prasad:                              1%

Neka vam vaš sano stručni savjetnik optimalizuje cijelokupnu krmnu smjesu. Obezbjedite uvijek svježu vodu svim životinjama.

Sano garancija kvaliteta

 • Kvalitetni sastojci
 • Sigurnost proizvoda
 • Zaštita i održavanje životne sredine
 • Transparentni kvalitet

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas-za dugoročno zdrave i snažne životinje.