1

Karakteristike proizvoda

Može se koristiti u sledećim životnim i proizvodnim fazama:

Prasad

Faza dojenja

Primjena

Sano garancija kvaliteta

  • Kvalitetni sastojci
  • Sigurnost proizvoda
  • Zaštita i održavanje životne sredine
  • Transparentni kvalitet

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas-za dugoročno zdrave i snažne životinje.