Koristi proizvoda

Odlična konverzija hrane
Najbolja probava
Niski gubitci
Visok dnevni prirast

SanoCid® - stabilizuje crijevnu floru i poboljšava probavljivost hrane

 

Djelovanje SanoCid®

 • Smanjuje pH-vrijednost u stočnoj hrani i želucu
 • Smanjuje kapacitet vezivanja kiselina stočne hrane
 • Smanjuje stvaranje nepoželjnih bakterija
 • Sprječava probavne smetnje
 • Poboljšava probavljivost hrane 
1

Karakteristike proizvoda

SanoCid® je fluidni mikrogranulat koji se ne praši. Budući da je u ishrani životinja najučinkovitija kiselina mravlja kiselina, SanoCid® sadrži 65% mravlje kiseline na nosaču.

SanoCid® djeluje na sljedeći način:

 • Smanjuje pH-vrijednost u stočnoj hrani i smanjuje količinu patogenih mikroorganizama hrane
 • Smanjuje pH-vrijednost u želucu i smanjuje kapacitet vezivanja kiselina
 • Djeluje protiv  e.coli.
 • Stabilizuje probavu i smanjuje probavne smetnje
 • Poboljšava zdravlje i povećava dnevne priraste
 • Poboljšava iskorištavanje hrane

Stoga je SanoCid® posebno važan za uzgoj prasadi i početak tova kao i za integraciju nazimica, jer su životinje upravo u tom periodu vrlo osjetljive i sklone bolestima. SanoCid® je također izuzetno koristan za rasplodne krmače, specijalnu tokom pojačanog stresa uslijed promjene štale i higijenski suboptimalnih uslova. Stabilna probava je dakle izuzetno važna kao pretpostavka za visoku produktivnost i posebno za poboljšanje ekonomski važnog iskorištavanja hrane.

Može se koristiti u sledećim životnim i proizvodnim fazama:

Prasad

Faza odbića
Faza uzgoja

Tovne svinje

Početak tova

Nazimnice

Faza uzgoja 1

Rasplodne krmače

Priprema poroda
Period između dvije suprasnosti
Period dojenja
Period gravidnosti

Primjena

Umiješajte 0,5% SanoCid® u obroke koje je optimirao Vaš Sano stručni savjetnik za ishranu životinja:

 • starter za odbiće s PreKern® Forte
 • hrana za tov sa Suggi® i Ferkelgold® Forte
 • hrana za početak tova s Aminogold® Forte
 • hrana za uzgoj nazimica s Aminogold® Forte
 • hrana za suprasne krmače s Fasersan Trag®
 • hrana za vrijeme laktacije sa Sauengold Lac®

Sano garancija kvaliteta

 • Kvalitetni sastojci
 • Sigurnost proizvoda
 • Zaštita i održavanje životne sredine
 • Transparentni kvalitet

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas-za dugoročno zdrave i snažne životinje.