Stručni savjeti u prehrani svinja

Za mnogo prasadi i mnogo mesa

Visok udio mesa kod tovne svinje ovisi već o ishrani suprasne krmače, budući da se već u majčinoj utrobi razvija broj mišića. Nakon poroda mesnatost ovisi o daljnjem razvoju praseta i njegove dnevne prirasti.Kasnije u tovu je važno da se životinje ne zamaste, ali da se ipak razvijaju na visokom nivou te da se pravovremenim klanjem postigne optimalan postotak mesnatosti. Ovaj primjer nam još jednom pojašnjava, kakav uzajamni učinak postoji između pojedinih životnih i proizvodnih faza. Svi učesnici u proizvodnji svinjskog mesa trebaju na svom području postići najbolji mogući rezultat.Pored toga  životinje je potrebno optimalno pripremiti za sljedeće faze. To povećava dobit u zatvorenom sistemu i stvara odlučujuću prednost pred konkurencijom u proizvodnji.  Dakle, uspješna proizvodnja prasadi i kvalitetnog mesa moguća je samo ako su optimalno zadovoljene potrebe životinja u različitim životnim i proizvodnim fazama. 

Direktan kontakt sa nama

Sano savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293
Maglajani bb
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina

Weiterer Inhalt

niojio

Kako se to postiže? Odgovor je jednostavan – jasna korist koju ostvaruje kupac primjenom Sano koncepta, a to je poboljšanje finansijskog rezultata preduzeća. Šta Sano proizvode čini jedinstvenim i ekskluzivnim na tržištu?Prvo

Kompetentno savjetovanje i analiza Jedinstven Sano koncept stručnog savjetovanja objedinjuje iskustvo i stručno znanje ali i mnogo više od toga: ovaj koncept predstavlja cjelovit pristup koji obuhvata sve elemente proizvodnje mlijeka koji 

Sano stoji iza kvaliteta na svakom nivou stvaranja nove vrijednosti. Naš cilj je poboljšanje procesa za zdrav rast preduzeća – našeg kupca. Na putu prema tom cilju koračamo dosljedno pomoću dokazanih i inovativnih rješenja. Naš