Savjeti u prehrani goveda

Za mnogo mlijeka

Svaka životinja prolazi različite životne i proizvodne faze. O zadovoljavanju potreba u pojedinim fazama zavisi daljnji uspjeh u pogledu zdravlja i učinkovitosti životinja. Tako na primjer na mliječnost krava  u velikoj mjeri utiče uzgoj teladi i junadi. O ishrani krava u suhostaju opet ovisi plodnost, pojava mliječne groznice kao i mliječnost u sljedećoj laktaciji.   

 

Kako bi se ispunili zahtjevi životinja u svakoj pojedinoj životnoj i proizvodnoj fazi te ih se optimalno pripremilo za sledeću fazu Sano je razvio specijalne koncepte ishrane.

 

 

Direktan kontakt sa nama

Sano savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293
Maglajani bb
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina

Ostali sadržaj

niojio

Kako se to postiže?

 

Odgovor je jednostavan – jasna korist koju ostvaruje kupac primjenom Sano koncepta, a to je poboljšanje finansijskog rezultata preduzeća.

 

Sano stoji iza kvaliteta na svakom nivou stvaranja nove vrijednosti.