Savjeti u prehrani goveda

Za mnogo mlijeka

Svaka životinja prolazi različite životne i proizvodne faze. O zadovoljavanju potreba u pojedinim fazama zavisi daljnji uspjeh u pogledu zdravlja i učinkovitosti životinja. Tako na primjer na mliječnost krava  u velikoj mjeri utiče uzgoj teladi i junadi. O ishrani krava u suhostaju opet ovisi plodnost, pojava mliječne groznice kao i mliječnost u sljedećoj laktaciji.   

 

Kako bi se ispunili zahtjevi životinja u svakoj pojedinoj životnoj i proizvodnoj fazi te ih se optimalno pripremilo za sledeću fazu Sano je razvio specijalne koncepte ishrane.

 

 

Direktan kontakt sa nama

Sano savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293
Maglajani bb
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina

Ostali sadržaj

niojio

Kako se to postiže? Odgovor je jednostavan – jasna korist koju ostvaruje kupac primjenom Sano koncepta, a to je poboljšanje finansijskog rezultata preduzeća. Šta Sano proizvode čini jedinstvenim i ekskluzivnim na tržištu?Prvo

Kompetentno savjetovanje i analiza Jedinstven Sano koncept stručnog savjetovanja objedinjuje iskustvo i stručno znanje ali i mnogo više od toga: ovaj koncept predstavlja cjelovit pristup koji obuhvata sve elemente proizvodnje mlijeka koji 

Sano stoji iza kvaliteta na svakom nivou stvaranja nove vrijednosti. Naš cilj je poboljšanje procesa za zdrav rast preduzeća – našeg kupca. Na putu prema tom cilju koračamo dosljedno pomoću dokazanih i inovativnih rješenja. Naš