2

Zdrav rast

Savremena ishrana životinja za zdrav rast

Certifikati

Visokodjelotvorni rpoizvodi i koncepti ishrane životinja

Sano proizvodni program

Kvalitetni proizvodi i koncepti ishrane životinja

Kako se to postiže?

 

Odgovor je jednostavan – jasna korist koju ostvaruje kupac primjenom Sano koncepta, a to je poboljšanje finansijskog rezultata preduzeća.

 

Šta Sano proizvode čini jedinstvenim i ekskluzivnim na tržištu?

Prvo – njihov sastav. Sano proizvodi sadrže bitne aktivne supstance, koje čine proizvod visoko efikasnim; od kojih je veliki broj rezultat ili vlastitog istraživanja ili istraživanja sprovedenog u saradnji sa partnerima i našim stručnim institucijama. Svi ostali sastojci su proizvedeni od strane renomiranih proizvođača, sertifikovani su i ugrađuju se u Sano proizvode potpuno svježi, gotovo direktno sa proizvodne linije.

Drugo – savjetodavni koncept. Sano proizvodi primjenjuju se uz visoko stručno savjetovanje od strane Sano savjetnika. Svaki kupac ima na raspolaganju ovu vrijednu uslugu, čiji je cilj postizanje optimalne ekonomske efikasnosti putem Sano koncepta, na svakoj farmi na kojoj se primjenjuje. Pri savjetovanju se koriste najsavremeniji modeli izračuna obroka - od odabira cjenovno optimalnih recepata, preko balansiranja obroka na nivou energije i proteina, zatim optimizovanje amino-kiselinskog sastava putem specijalizovanih kompijuterskih modela, do procjene probavljivosti obroka i opsega vlastite sinteze bjelančevina.

Treće – strogi program kontrole kvaliteta i posebna služba koja ga provodi osigurava potpunu sljedivost svake pojedine komponente od proizvođača do unosa hrane u životinju, a putem sukcesivnih metoda praćenja rezultata  i tokom procesa probave i kasnije proizvodnje.

Proizvodni rezultati prate se potom na nivou cijelog stada i svake pojedinačne životinje integrisanim elektronskim modelima, što omogućava sakupljanje preciznih informacija i kompletan uvid u proizvodne parametre, reprodukcijski ciklus i ranu dijagnostiku zdravstvenih poremećaja.

Sve zajedno – kao cjelovit sistem omogućuje postizanje optimalnih proizvodnih rezultata životinja uz najniži mogući trošak, što sve dovodi do povećanja profita preduzeća – farme – za proizvodnju mesa ili mlijeka.

Direktan kontakt sa nama

Sano savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582-050
+387 (0) 51 - 580-293
Maglajani bb
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina

Otkrijte naše proizvode za zdrav razvoj

Pogledajte rezultat

Više informacija

26 proizvoda odgovara Vašem izboru

Stranice

26

Gotova hrana

Premiksi

Tovne svinje

Početak tova
Završetak tova

Nazimnice

Faza uzgoja 1

Prasad

Faza odbića
Faza uzgoja
Prvi sati života
Faza dojenja

Tovne svinje

Početak tova
Završetak tova

Nazimnice

Faza uzgoja 1
Faza uzgoja 2

Rasplodne krmače

Priprema poroda
Period između dvije suprasnosti
Period dojenja
Period gravidnosti

Nazimnice

Faza uzgoja 2

Rasplodne krmače

Period gravidnosti

Rasplodne krmače

Priprema poroda
Period između dvije suprasnosti
Period dojenja

Nazimnice

Faza uzgoja 2

Rasplodne krmače

Period gravidnosti

Stranice