Multisan Nektar®

Koktel šećernih komponenti za sinhronizaciju buraga i optimizaciju metabolizma buraga

Koristi proizvoda

Najbolji sastav mlijeka
Najbolji metabloizam
Najbolji okus obroka
Visoka konzumacija hrane

Multisan Nektar® - brzo dostupna energija za optimalan metabolizam buraga

Djelovanje Multisan Nektar®

 • Brzo dostupni izvor energije za celulitičke bakterije u buragu
 • Uravnotežuje neravnomjeran odnos skroba : šećera (>3:1)
 • Poboljšava probavu sirovih vlakana u buragu
 • Smanjuje ostatke vlakana u izmetu
 • Povećava biomasu u buragu 
1

Karakteristike proizvoda

Multisan Nektar® koktel komponentni šećera.

Multisan Nektar® djeluje kao brzo dostupan izvor energije za celulitičke bakterije.

Multisan Nektar®se sastoji od brojnih različitih vrsta šećera koje podstiču različite grupe bakterija i vrste protozoa u buragu.

Korištenje Multisan Nektar® je posebno onda važno kada je odnos skrobi – šećera previsok (> 3:1). Kod nedovoljnog udjela šećera u obroku u buragu ne dolazi do uspješne konverzije sirovih vlakana. To je uglavnom vidljivo u velikom udjelu ostataka vlakana u izmetu te dovodi do smanjenja masnoće u mlijeku.

 • koktel komponenti šećera za sinhronizaciju buraga i optimalizaciju metabolizma buraga
 • brojne različite vrste šećera za podsticanje bakterija buraga
Može se koristiti u sledećim životnim i proizvodnim fazama:

Bikovi

Tov bikova

Mliječne krave

Laktacija

Primjena

 • 50 g po životinji i danu tokom cijele laktacije.
 • 30 g po životinji i danu u fazi suhostaja

Sano garancija kvaliteta

 • Kvalitetni sastojci
 • Sigurnost proizvoda
 • Zaštita i održavanje životne sredine
 • Transparentni kvalitet

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas-za dugoročno zdrave i snažne životinje.