Kristall Hefe®

Paket za veću aktivnost probave u buragu

Koristi proizvoda

Najbolji sastav mlijeka
Najbolja snabdjevenost hranjivim materijama
Zdrave, otporne krave
Visoka konzumacija hrane
Visoka proizvodnja mlijeka

Kristall Hefe® - poboljšava probavu u buragu i povećava iskorištavanje hranjivih materija

Djelovanje Kristall Hefe®

 • troši štetni kisik u buragu
 • povećava biomasu u buragu
 • optimira sastav mikroflore u buragu
 • poboljšava iskorištavanje hranjivih materija u buragu
 • rasterećuje metabolizam u jetri
1

Karakteristike proizvoda

Kristall Hefe® je kompleks aktivnih materija razvijen za mliječne krave i tovnu junad koje se sastoje od pivskog kvasca i svježeg kvasca kao daljnim specijalitetima kao Herbasan® za stimulaciju buraga.

Kristall Hefe® se kao vrhunski „dresing“ daje uz uravnotežen obrok kako bi se stimulisao unos stočne hrane i burag.

 • posebno razvijen svježi kvasac za stimulaciju buraga
 • pivski kvasac djeluje kao pojačivač apetita 
 • Herbasan® za poticanje funkcije probave buraga 
Može se koristiti u sledećim životnim i proizvodnim fazama:

Bikovi

Tov bikova

Mliječne krave

Laktacija

Primjena

Kristall Hefe® se do 50 g po kravi i danu aplicira do laktacije. U fazi suhostaja se Kristall Hefe® aplicira u količini od 25 g po kravi i danu.

Tovnim bikovima se daje 40 g po životinji i danu. 

Sano garancija kvaliteta

 • Kvalitetni sastojci
 • Sigurnost proizvoda
 • Zaštita i održavanje životne sredine
 • Transparentni kvalitet

Mi iz Sano proizvodimo najkvalitetniju hranu za Vas-za dugoročno zdrave i snažne životinje.