Srijeda, 22. Novembar 2023
Neuigkeiten

Sano Agrar Institut (SAI) – Prvih 7 mjeseci postojanja

Sano Agrar Institut (SAI) – Prvih 7 mjeseci postojanja

SAI farma svinja je istraživačko-razvojni centar Sano grupe gdje se poseban naglasak stavlja na istraživanje i dalji razvoj hrane za svinje. Farma je kapaciteta 1.250 rasplodnih krmača, a glavni cilj je proizvodnja i prodaja prasadi za tov. Ova farma djeluje i kao demonstracijski pogon zbog čega je u sklopu farme napravljen hodnik za posjetioce kroz koji zainteresovani studenti, stručnjaci, Sano partneri širom EU i tehničko osoblje mogu bez kontakta vidjeti životinje u različitim fazama proizvodnje te se upoznati s procesima rada same farme.

Kao rezultat višegodišnjeg upornog rada (projektovanje, izgradnja, montaža) došli smo do cilja 6. februara 2023. godine i započela je punjenje farme. Prvih 66 % nazimica (845 kom + 3 kom nerasta probača) stigli su na farmu između 6. i 8. februara 2023. godine. Najstarije nazimice su imale 190 dana, dok su najmlađe imale 90 dana starosti. Prosječna tjelesna masa na ulasku životinja bila je 93,8 kg. Ostatak nazimica (415) na farmu je pristigao u periodu 25.-26. aprila 2023. godine prosječne tjelesne mase 120,4 kg kako navodi kolega @Agárdi Gábor.  Nazimice preko 120 kg bile su smještene u čeklalište, a one između 100 – 120 kg u prasilište, dok su one ispod 100 kg bile smještene u tovilištu.

U zavisnosti od smještaja i tjelesne mase nazimica ishrana je bila sljedeća: za grupu životinja ispod 80 kg rasplodne nazimice prema preporuci Topigs Norsvin dobijale su hranu sa premiksom Sauengold Lac®, dok su životinje preko 80 kg dobijale hranu s premiksom SUSan Trag®. Ishrana je bila ad libitum u tovilištima, dok su u ostalim stajama korišteni individualni obroci za grla. Pojedinačne doze određene su na 2,5-2,8 kg/dan/životinji u zavisnosti od njihove tjelesne kondicije. „Flushing“ ishrana je primijenjena 14 dana  prije očekivanog pripusta s premiksom SUSan Trag®.

Kako kolega @Agárdi Gábor ističe s inseminacijom nazimica se započelo 1. aprila ove godine. Kako je tjelesna masa bila važniji kriterijum od starosti inseminirane su životinje + 160 kg, a grupe su formirane na temelju kontinuisanog posmatranja i kontrole estrusa te mjerenja tjelesne mase. Kao terminalni nerast je korišten Durok rase. Rezultati prvih 20 sedmica suprasnosti su 98,96 % suprasnosti (1.142 od 1.154 oplođene nazimice su suprasne). 

Kao hrana za suprasne nazimice se koristio premiks SUSan Trag® u količini 2,7 – 3,0 kg/dan životinji u zavisnosti od tjelesne kondicije uz dva obroka/dan. Prijelazna hrana za krmače izrađena je s premiksom SUSan Lac® i uvedena je 10 dana prije očekivanog termina prašenja dva puta/dan.

Prosječan broj živorođene prasadi na farmi bio je 14,22 kom/leglu, prosječne mase na porodu od 1,3 kg/kom te dobru ujednačenost legla. Nakon prašenja životinje su dobijale hranu za dojne krmače pripremljenu s premiksom SUSan Lac®  u početku 3x/dan, a zatim je broj hranjenja povećan na 5x/dnevno.

Od 3. dana starosti prasad dobijaju mliječnu zamjenicu (SanAmmat F®), a od 5. dana „creep-feed“  Bonni-M Forte® također se nudi u hranilicama za prasad. Predstarterska hrana za odbiće se uvodi prasilištu u zadnjeoj sedmici, uz odgovarajući postepeni prijelaz (bez primjene antibiotika). Tjelesna masa prasadi na odbiću sa 24 – 26 dana starosti je iznosila 7,5 – 7,7 kg/kom. Interim period prve 4 grupe krmača nakon zalučenja iznosio je oko 5 dana.

Izvor: https://www.sano.hu/hu/sano-agrar-institut-az-elso-7-honap?fbclid=IwAR3j8MTOvFoi3DGxhNulo6_bDzaQF4lljd3_6Itppzg3aQe_eGU3eU0aCvI