Petak, 20. Novembar 2020
Neuigkeiten

CIJENA DANSKE PRASADI U ODNOSU NA PRASAD S NJEMAČKE BERZE

CIJENA DANSKE PRASADI U ODNOSU NA PRASAD S NJEMAČKE BERZE

CIJENA DANSKE PRASADI U ODNOSU NA PRASAD S NJEMAČKE BERZE

 

 

 

 

Na tržištima Hrvatske, Srbije i okolnih zemalja nema dovoljnih količina prasadi za tov pa se ista uvozi.

Već nekoliko godina primjetan je evidentan nedostatak prasadi za tov kako u Hrvatskoj, tako i u okolnim zemljama Balkana kao što su Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija i  Crna Gora. Ova proizvodna disproporcija nije nastala preko noći i preko noći se neće moći ispraviti već će trebati uložiti ogromne napore kako bi se u narednom periodu od 5 – 10 godina pokušala barem malo amortizovati i samo djelom ispraviti. Veliki poremećaji u normalnom funkcionisanju života kao što su prirodne katastrofe, ratovi ili različite epidemije (još uvijek prisutna epidemija SARS CoV-2), zapravo pokazuju snagu svake pojedine države jer ukoliko nije u stanju proizvesti hranu za potrebe svog stanovništa, na površinu dolaze sve organizacijske slabosti svake od njih. Na žalost bolna činjenica je da niti jedna od spomenutih država trenutno nema mogućnost proizvodnje dovoljnih količina prasadi za tov za potrebe vlastite klaoničke i prerađivačke industrije pa se svaka od njih oslanja na uvoz uglavnom danske prasadi kao jedne od najkvalitetnije, ne želeći umanjiti kvalitet ostalih genetskih kuća u Evropi kao što su Topigs Norsvin ili Pig Improvement Company (PIC). Danska je kao država među najvećim izvoznicima svinjskog mesa, a više od 100 godina proizvodnja svinja je glavni izvor prihoda ove zemlje. Također, ona je među svjetskim liderima u područjima uzgoja, selekcije, kvaliteta, sigurnosti hrane, dobrobiti životinja i sljedivosti (izuzetno visoki standardi uzgoja i proizvodnje svinja). Ovo su razlozi zašto je Danska među najvećim svjetskim izvoznicima svinja i mesa od svinja. Tržište prasadi za tov je u velikom rastu i taj potencijal svi veliki danski proizvođači žele iskoristiti. Iz sljedeće tabele je jasan proizvodni kapacitet Danske koja ima oko 13 miliona svinja u poređenju sa analiziranim državama u okruženju.

 

Svinja (000)

Stanovnika (000)

Površina (km2)

Svinja po stanovniku

Svinja po km2

Danska

12.728

5.806

42.933

2,19

296,46

Slovenija

240

2.096

20.271

0,11

11,84

Hrvatska

1.054

4.058

55.594

0,26

18,96

Bosna i Hercegovina

545

3.301

51.129

0,17

10,66

Srbija

2.903

6.964

88.361

0,42

32,85

Sjeverna Makedonija

195

2.077

25.713

0,09

7,58

Crna Gora

25

622

13.812

0,04

1,81

 Izvor: https://www.pig333.com/pig-production-data

Tabela 1. Broj svinja, stanovnika i površina zemalja u okruženju u komparaciji s Danskom (2019)

Vidljivo je da kada bi se posmatrale sve države skupa (ex YU) da bi broj svinja dosegao samo 40% Danske, iako bi ukupan broj stanovnika bio 3,3 puta veći, dok bi proizvodna povšina bila gotovo 6 puta veća od Danske. Zbog tih činjenica broj svinja po stanovniku bi i nadalje bio 18 puta manji nego u Danskoj, dok bi broj svinja po km2 bio 163 puta manji! Ovo su makroekonomski kapaciteti zemalja koji upućuju da postoje ogromne mogućnosti za povećanjem proizvodnje te jasno ukazuju na slabosti istih u smislu primjene savremenih tehnologija proizvodnje i same organizacije proizvodnje s naglaskom na Hrvatsku i Srbiju prije svega kao zemalja koje su u mogućnosti iskoristiti komparativne prednosti za proizvodnju kukuruza i drugih žitarica te uzgoj svinja, ali to ne rade na adekvatan način. Od 2016. godine VAEX po prvi put prikazuje cijene za prasad iz Danske s obzirom da je primjetan trend rasta danske trgovinske razmjene sa svinjama tako da Danska kotacija postaje sve važnija referenca. Na Nord-West (DE) berzi uobičajeno je prikazivanje cijene za prase na bazi 25 kg žive vage, dok se cijena danske prasadi uobičajeno prikazuje na bazi 30 kg žive vage jer farmeri u danskoj preferiraju teže prase prilikom ulaska u tov. Ako bi se upoređivale prosječne godišnje cijene prasadi za tov na Nord-West (DE) berzi i danskoj (DK) berzi koju uglavnom određuje najveća danska klaonica Danish-crown situacija bi izgledala kao na slikama 1 i 2, uz napomenu kako su za 2020. godinu prikazani podaci samo do 45 sedmica u godini.

Slika 1. Prosječna godišnja cijena prasadi na Nord-West (DE) berzi u poređenju sa cijenama u Danskoj prema Danish-Crown

Od 2017. godine VAEX prikazuje posebno cijene za PRRS negativnu i PRRS pozitivnu prasad gdje PRRS pozitivna prasad ima uvijek nešto nižu prodajnu cijenu. Kada bi se prosječne godišnje cijene različitih prodajnih masa (25 vs. 30 kg) svele na cijenu po 1 kg žive vage u eurima situacija bi bila neznatno drugačija u korist prasadi koja se nabavlja iz zemalja koje primjenjuju Nord-West (DE) berzu jer ista ima nešto višu cijenu od prasadi iz Danske bez obzira radilo se o PRRS pozitivnoj ili negativnoj prasadi. Iz slike 2 je vidljivo da je u zadnje dvije godine prodajna cijena prasadi iz Danske stabilna uz minimalne oscilacije, dok je varijabilnost cijene prasadi s Nord-West (DE) berze po godinama puno veća. Zanimljivo je npr. ukazati da manja cijena prasadi koja je PRRS pozitivna nije konstantna i da se mjenja iz sedmice u sedmicu kao i godine u godinu te da su kolebanja od -0,9% pa čak do -12,0%, što znači da PRSS- prasad za tov mogu biti skuplja i do 12% u odnosu na PRRS pozitivnu prasad. Ako se sagleda prosječna godišnja cijena prasadi u zadnjih 5 godina za tov porijeklom iz Danske vidljivo je da je cijena PRRS- prasadi konstantna uz manja odstupanja što je primjetno i na slici 2.

                                              €/kg (DE)            €/kg PRRS-(DK)               €/kg PRRS+(DK)

Slika 2. Prosječna godišnja cijena prasadi za 1 kg žive vage u € na Nord-West (DE) berzi u poređenju sa cijenama u Danskoj prema Danish-Crown

Slika 3. Manja cijena PRRS+ prasadi u odnosu na PRRS- prasad iz Danske (€/kom) po sedmicama u razdoblju CW 01/2017 – 45/2020 prema Danish Crown berzi na bazi 30 kg žive vage

 

 

2016.

2017.

 

2018.

 

2019.

2020.

Prosjek (€/kom)

 

 

 

 

55,73

 

 

46,59

54,79

 

39,09

 

75,54

Minimalna (€/kom)

 

35,00

41,50

 

28,00

 

36,50

27,00

Maksimalna (€/kom)

 

51,00

63,00

 

48,00

 

71,00

83,00

Raspon (€/kom)

 

16,00

21,50

 

20,00

 

34,50

56,00

 

 

Prosječna cijena svih godina:  50,21 €/Head

 

 

 

 

2016.

2017.

 

2018.

 

2019.

2020.

Prosjek (€/kom)

 

50,57

63,56

 

45,29

 

61,96

62,52

Minimalna (€/kom)

 

38,26

48,99

 

31,54

 

38,93

31,54

Maksimalna (€/kom)

 

58,39

74,50

 

59,06

 

69,80

92,62

Raspon (€/kom)

 

20,13

25,50

 

27,52

 

30,87

61,07

 

Prosječna cijena svih godina:

 

56,78 €/Head PRRS-

 

 

 

2016.

2017.

 

2018.

 

2019.

2020.

Prosjek (€/kom)

 

-

61,29

 

42,11

 

59,64

59,42

Minimalna (€/kom)

 

-

46,31

 

28,19

 

36,24

28,86

Maksimalna (€/kom)

 

-

73,83

 

55,03

 

67,79

89,93

Raspon (€/kom)

 

-

27,52

 

26,85

 

31,54

61,07

 

Prosječna cijena svih godina:

55,62 €/Head PRRS

 

Tabela 2. Prosječna cijena prasadi za tov (€/kom) u razdoblju 2016. – 2020. godine prema Nord-West (DE) i Danish Crown berzi

Iz tabele 2 uočljivo je kako je prosječna cijena prasadi za tov u posmatranom periodu iznosila 56,78 €/glavi za PRRS- prasad, odnosno 55,62 €/glavi za PRRS+ prasad na bazi 30 kg žive vage, dok je na njemačkoj Nord-West (DE) berzi cijena bila za oko 5 € manja jer se radi o lakšoj prasadi za 5 kg (osnova obračuna cijene je 25 kg). Posljednje dvije godine raspon cijene značajno povećan u odnosu na prethodne godine bez obzira koja se berza posmatra i čak je veći na danskoj berzi. Rast ili pad cijene tovljenika također može biti odlučujući faktor za razičite cijene prasadi, ali ne i jedini faktor koji uzrokuje kolebanje cijene prasadi. Tržišni uslovi poput sezonskih skokova u južnoj Evropi, rasta i pada proizvodnje, također određuju rast ili pad cijena prasadi. Navedene cijene predstavljaju samo bazične cijene uz koju obično ide i doplata (tzv. premija) na tu osnovnu cijenu. Ova premija može zavisiti od razlike u zemlji, tržištu, korištenim vakcinama, veličini farme, kvalitetu, zdravstvenom stanju prasadi, veličini grupe za isporuku, udaljenosti farme i slično. Svakako da na konačnu cijenu utjecaj imaju i troškovi prijevoza iz zemlje gdje se prasad kupuje jer što je farma na kojoj se prasad kupuje udaljenija od mjesta isporuke prasadi obračun cijene je viši.

Bez dugoročnih proizvodnih strategija, jasnih planova proizvodnje, te precizne evidencije proizvodnih informacija nema uspjeha!

Kontinuirani rad na povećanju proizvodnje domaće sirovine za preradu je prioritet jer niti jedna zemlja u okruženju nema dovoljnu proizvodnju tovljenika za svoje potrebe. Kako se proizvodnja prasadi ne smije prepustiti slučaju tako se i o kvalitetu tovljenika na liniji klanja mora voditi računa zbog zadovoljavanja potreba klaoničke i prerađivačke industrije. Finalni proizvod treba biti što je moguće homogeniji. Za ilustraciju od oko 1 milion zaklanih tovljenika godišnje u hrvatskim klaonicama, oko 43% čine tovljenici PIC genotipa, 30% čine tovljenici Topigs Norsvin genotipa, dok se ostatak od 23% odnosi na tovljenike različitog porijekla uz manji udio danske genetike.

Autor: mr.sc. Damir Rimac, dipl.ing.agr.

Direktan kontakt sa nama

Sano savremena ishrana životinja d.o.o.
+387 (0) 51 - 582 - 050
+387 (0) 51 - 580 - 293
Sano savremena ishrana životinja d.o.o.
Maglajani bb
78250 Laktaši
Bosna i Hercegovina